Podoktorantūrinės stažuotės Nr. 004/100-P17-13/09/17

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.03.01 - 2015.02.28
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Juozas Augutis 315-AK +37037401973 Juozas.Augutis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Dainius Genys 115-AK +37037401847 Dainius.Genys@lei.lt