Mikrojutikliai, mikrovaldikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (GO-SMART)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2012.08.14 - 2015.02.14
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Mechatronikos tyrimai ir mechatroninių sistemų panaudojimu grįstų technologijų ir inžinerinių sistemų bei produktų kūrimas labai svarbūs tokių paslaugų sektorių kaip telekomunikacijos, kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, techninis tikrinimas ir analizė, plėtrai. Labai daug mechatroninių sistemų naudoja ir vidutinių bei žemųjų technologijų pramonės šakų įmonės, kurios šiuo metu turi žymų indėlį formuojant BVP struktūrą. Todėl labai svarbu, kad mechatronikos sritis ir toliau kurtų inovacijas, kurios leistų padidinti ūkio sektorių susijusių su mechatronika plėtrą ir generuojamas pajamas. Daugeliu atžvelgiu šalies pramonė ir ekonomika vystosi sėkmingai, kai šalis pajėgi užtikrinti naujų produktų ir technologijų kūrimą bei jų komercializavimą. Mechatronika (mechanika + elektronika + informacinės technologijos + valdymas) jungia į vieną visumą elektroniką, elektrotechniką, mechaniką, kompiuterių inžineriją ir programinės įrangos inžineriją plačiam problemų spektrui analizuoti ir spręsti. Mechatronika kaip mokslas – fundamentaliųjų mechanikos, elektrotechnikos ar elektronikos, kompiuterių bei valdymo teorijos mokslo krypčių integracijos produktas, kuriame kiekvienos mokslo krypties pasiekimai papildo vienas kitą.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė: 531 385,83 EUR

Koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt