Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų sprendimų kūrimas bei taikymas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2012.08.14 - 2015.09.07
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų gerinimas, plėtotė bei optimizavimas visame pasaulyje yra viena iš prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių. Nuolat augančių transporto priemonių srautai, jų greičiai bei apkrovos lemia naujų, racionalių bei inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų paiešką bei jų diegimą realiuose projektuose. Projekto tikslas – didinti mokslinių tyrimų pajėgumus, žmogiškųjų išteklių kokybę bei kiekybę, ketinant tapti klestinčia žinių visuomene inovatyvių transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų tyrimo metodų srityje. Projektu siekiama užtikrinti ilgalaikę transporto infrastruktūros saugą ir patikimumą. To siekiama atliekant mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą bei efektyviai panaudojant turimą modernią materialinę bazę. Gauti rezultatai taikomi projektuojant transporto statinius, optimizuojant transporto priemones bei jų srautus. Projekto metu buvo plėtojamas glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis mokslo institucijomis bei mokslui ir inovacijoms imliais ūkio subjektais įvairiuose Lietuvos regionuose, užtikrinant tyrimų kokybę ir kiekybę bei projekto rezultatų sklaidą, o kartu ir mokslo bei visuomenės suartinimą. MTEP vykdomas pagal Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto NKP tematikas: tiltų ir viadukų saugos vertinimas bei patikimumo užtikrinimo metodų plėtra; sausumos ir vandens transporto technologijos.

Bendra projekto vertė: 384 918,04 EUR

Koordinatorius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Partneriai:

  • Kauno technologijos universitetas
  • Klaipėdos universitetas
  • Lietuvos energetikos institutas

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Juozas Augutis 315-AK +37037401973 Juozas.Augutis@lei.lt