Inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui (INODUMTECH)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.01.11 - 2015.07.11
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Lietuvos nuotekų valymo įmonėse kaip atlieka gaunamas nuotekų dumblas. Plečiantis nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrai, proporcingai didėja ir nuotekų valymo metu susidarančio dumblo kiekis. Saugojimo aikštelėse sukaupti dideli dumblo kiekiai, kurių tvarkymas iki šiol naudojamais būdais pradeda kelti grėsmę aplinkai ir prieštarauja darnios plėtros principams, todėl ieškoma efektyviausių būdų nuotekų dumblui apdoroti. Viena iš inovatyvių likutinio dumblo utilizavimo technologijų yra jo dujinimas. Taikant šią technologiją, iš dumblo terminio skaidymo metodu išskiriamas vertingas produktas – degiosios dujos, kurios gali būti panaudojamos šilumos ir elektros gamybai. Suprantant savitos problemos buvimą, LEI mokslininkų inicijuojamas projektas, kurio tikslas – inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui, kurio siekiant pareiškėjas planuoja sukurti bandomąjį iki 100 kW galios dujinimo proceso-technologijos maketą. Projektas tiesiogiai siejasi su atliekų utilizavimu, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo plėtra ir ES pagrindiniais energetikos ir aplinkosaugos politikos tikslais: mažinti atliekų susidarymą, didinti energijos tiekimo saugą, sumažinti oro taršą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, sustiprinti gaminamos produkcijos konkurencingumą, teikti gyventojams socialinę paramą bei garantuoti užimtumą.

Projekto rezultatas:  pagamintas veikiantis eksperimentinis laboratorinis įrenginys, jame realizuotas technologinis procesas, paruošta nuotekų dumblo terminio skaidymo metodika ir pateiktos rekomendacijos pramoninių įrenginių gamybai, konstrukcijos tobulinimui, siekiant padidinti jų efektyvumą. Sukurtas dumblo utilizavimo maketas viešinamas siekiant pritraukti galimus Lietuvos ir/ar užsienio investuotojus, suinteresuotus komercinio dydžio veikiančio maketo tinkančio utilizuoti mažuose Lietuvos miesteliuose susidarančius dumblo kiekius, sukūrimui.

Projekto vertė: 654 476,03 EUR

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt