Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas (SANTAKA)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2010.02.12 - 2013.01.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Lietuvos energetikos institutas kartu su Kauno technologijos universitetu ir Kauno medicinos universitetu buvo numatęs 2013 m. įkurti integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą (slėnį) „Santaka“. „Santakos“ slėnio misija – pasitelkiant puikiai išvystytą infrastruktūrą ir geriausius žmogiškuosius išteklius, kurti naujas žinias, technologijas ir produktus chemijos, mechatronikos, energetikos ir komunikacinių technologijų srityse bei perduoti jas verslo subjektams, tokiu būdu užtikrinant darnią Lietuvos įmonių plėtrą bei „nišose“ veikiančių inovatyvių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių steigimąsi.
Lietuvos energetikos institutas šio slėnio rėmuose įgyvendino projektą, kurio esmė – įsteigti nacionalinį atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centrą, įsigyjant būtiniausią eksperimentinę įrangą ir skaitines programas. Sukurtas centras taptų Europos lygio mokslo tyrimo centru, bendradarbiaujančiu su verslo įmonėmis, studijų bei mokslo įstaigomis, vykdančiu fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą.
Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-007 su Švietimo ir mokslo ministerija bei VĮ Centrine projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta 2010-02-12. Projekto biudžete numatyta 21.999.950,00 Lt suma skirta įrangai įsigyti, 500.050,00 Lt – projekto administravimui ir vykdymui. Projekto finansavimas sudaro iki 100 procentų tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Projekto vykdytojo įnašas nenumatomas.

Bendra projekto vertė: 6 569 343 EUR

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Beata Barauskaitė