Tarptautiniame projekte „RenOnBill“ kuriamas naujas renovacijos skatinimo modelis, kurį Lietuvoje išbandys AB „Kauno energija“

Project RenOnBill logo

Bendrovė „Kauno energija“, siekdama atitikti Europos Sąjungos energetikos efektyvumo iki 2050 metų viziją bei tikslus, kartu su Lietuvos energetikos institutu, kaip partneriai dalyvauja tarptautiniame Europos Sąjungos finansuojamame projekte „RenOnBill“, kuriuo siekiama paskatinti kompleksinę gyvenamųjų pastatų renovaciją, sukuriant jos išlaidų apmokėjimo per sąskaitas už energiją modelius.

Projektu „RenOnBill“ (sutrumpinta iš „Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing“) siekiama sukurti atsiskaitymo modelius, kurie leistų finansuoti pastatų renovaciją, vartotojams nesumokant didelių sumų iš karto. Naudojant tokias schemas, finansinių įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai yra ženkliai mažesni, todėl investuotojams kylanti rizika yra mažesnė.

Projekto vykdymo metu analizuojamas Europos gyvenamųjų pastatų sektorius ir nagrinėjamos renovacijos išlaidų apmokėjimo per sąskaitas už energiją galimybės, kuriami įrankiai, skirti analizuoti renovacijos finansavimo poreikius ir pateikti investavimo galimybių vertinimus, taip pat kuriami apmokėjimo per sąskaitas už energiją schemų taikymo verslo modeliai.

Projektas pradėtas vykdyti 2019 metais, o jo rezultatus numatoma pristatyti 2022–aisiais. Daugiau informacijos: https://www.renonbill.eu/

Parengta pagal AB „Kauno energija“ pranešimą spaudai.
Išsamiau:  https://url.lei.lt/renonbill-2020-01-29