Plazmos poveikio taikymas vertingų junginių ekstrakcijai iš mikrodumblių, naudotų nuotekų bioremediacijoje

Chromo oksido ir chromo oksido kompozitų dangų suformuotų plazminiu purškimu tribologinės savybės. Tribological properties of chromia and chromia composite coatings deposited by plasma spraying

Chlorella vulgaris dumblių apšvita plazma. Treatment of Chlorella vulgaris by plasma

Saulėgrąžų sėklų lukštų TG-GC/MS pirolizės tyrimas, panaudojant ZSM-5 katalizatorių

Lietuvos upių minimalaus nuotėkio kaita / Low flow changes in the Lithuanian rivers

Biodujų ir biodegalų išteklių panaudojimo didinimo galimybių analizė

Radiologinio užteršimo vertinimas RBMK-1500 reaktoriaus kontrolės ir apsaugos kanaluose

Granuliuotos biomasės terminės deformacijos pirolizės aplinkoje

Kraštinių sąlygų įtaka įtempių pasiskirstymui ir deformacijoms akies arterijos skaitiniame modelyje

Atsinaujinančių išteklių vartojimo didinimo priemonių vertinimas šilumos gamyboje