Chromo oksido ir chromo oksido kompozitų dangų suformuotų plazminiu purškimu tribologinės savybės. Tribological properties of chromia and chromia composite coatings deposited by plasma spraying

Chlorella vulgaris dumblių apšvita plazma. Treatment of Chlorella vulgaris by plasma

Lietuvos upių minimalaus nuotėkio kaita / Low flow changes in the Lithuanian rivers

Saulėgrąžų sėklų lukštų TG-GC/MS pirolizės tyrimas, panaudojant ZSM-5 katalizatorių

Elektrostatinio filtro panaudojimo galimybės sintetinėms dujoms išvalyti

Sistemų komponentų paviršinio radioaktyviojo užterštumo neapibrėžtumo vertinimo aspektai

Unikalių vandens fizinių savybių įtaka kondensacijai tarpfaziniame paviršiuje

Sausinto vandenvalos nuotėkų dumblo terminio skaidymo technologija ir jos taikymas energijai gaminti

Trimatis mišrios konvekcijos modeliavimas vertikaliame plokščiame kanale

Biokuro tiekimo energetikos sektoriui grandinės modeliavimas