TG pyrolysis of a mixture of dried sludge from urban wastewater and wood pellets and identification of the composition of the resulting gases by infrared spectroscopy

Lietuvos vandens telkinių antropogeninių pokyčių žalos vertinimas

In memorium Pranas Valatkevičius (1935-2020) (Kronika)

Užtvankos Lietuvoje: privalumai ir trūkumai (Kronika)

Nedidelės galios saulės elektrinių inverterių tyrimas