Covid-19 trisluoksnių vienkartinių kaukių dujofikacijos tyrimas ir gautų produktų analizė

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2022.09.06 - 2023.03.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina Lietuvos mokslo tarybos veiklos „Studentų tyrimai semestrų metu“ finansuojamą projektą „Covid-19 trisluoksnių vienkartinių kaukių dujofikacijos tyrimas ir gautų produktų analizė“ pagal dotacijos sutartį Nr. P-ST-22-155.
Tai praktinis mokslo tiriamasis darbas, kuruojamas LEI paskirto vadovo darbui (N. Striūgas), kurį atlieka KTU studentė Joana Špečkauskienė

 
Projekto ID: P-ST-22-155

Finansavimas: LMT skyrė 2355.47 EUR

 
Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt