Hidrotechnikos statinių poveikio upių nuotėkiui vertinimas siekiant išsaugoti i vandens ekosistemas

In memorium Pranas Valatkevičius (1935-2020) (Kronika)

Užtvankos Lietuvoje: privalumai ir trūkumai (Kronika)

Netradicinis žemės ūkio biomasės panaudojimas

Žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas

Scientific inheritance of Eugenijus Ušpuras

In memoriam of Eugenijus Ušpuras (1955–2019)

LEI activities in the EU projects directed to support the Regulatory Body of Iraq

EUGENIJUS UŠPURAS In memoriam

Training possibilities in the European Nuclear Education Network