Pramonės įmonių dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybės ir plėtra Lietuvoje

Communication and Stakeholder Involvement in Radioactive Waste Disposal

Pareikštų preferencijų metodų taikymas, priimant sprendimus dėl klimato kaitos švelninimo priemonių taikymo energetikos sektoriuje

The Paradigm of Harmonious Progress in Energy.

Lietuvos tvenkinių žinynas

Centralizuotos šilumos sektoriaus raida Lietuvoje: strategija ir praktika

Justification of long-term economic policy of renewable energy sources : the book of series Energy policies, politics and prices.