„R&D Meetup“ verslui pristatytos bendradarbiavimo su institutu galimybės

Birželio 28 d., Lietuvos energetikos institute (LEI) įvyko LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) kartu su Kauno Mokslo ir Technologijų Parku (KMTP) organizuotas renginys „R&D MEETUP: bendradarbiavimo su Lietuvos energetikos institutu galimybės verslui“, kuriame dalyvavo per 20 mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių
įmonių (MVĮ), kurių veiklos pobūdis susijęs su atsinaujinančia energetika, atliekų perdirbimu ir IT kūrimu. Renginio idėja – pristatyti verslo atstovams LEI veiklas, pasiekimus MTEP produktų kūrime ir aptarti galimybes bendradarbiauti. MTEPIPC vadovas R. Levinskas bei Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja N. Radziukynienė supažindino verslininkus su LEI MTEP veiklomis, instituto turima atviros prieigos infrastruktūra bei sukurtais ir kuriamais MTEP produktais. KMTP parko veiklas ir pasiekimus pristatė Parko MTEP paslaugų plėtros ekspertė J. Danienėnė. Renginyje dalyvavusieji verslininkai trumpai pristatė vykdomas veiklas, mokslinių paslaugų poreikį bei rinkai siūlomus inovatyvius sprendimus, kurie ne tik ateityje, bet jau ir dabar daro teigiamą poveikį vykstančiam Lietuvos energetikos „žaliajam“ proveržiui. Renginio metu aptartos galimos bendradarbiavimo tematikos ir vizituotos mokslinės laboratorijos.

 


Renginio išlaidos finansuotos projekto Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0013 „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ lėšomis.