Įvyko ketvirtoji programos „Horizontas 2020“ projekto REEEM generalinė asamblėja

2017 m. lapkričio 27-28 dienomis Lietuvos energetikos institute surengta ketvirtoji programos „Horizontas 2020“ projekto REEEM generalinė asamblėja. Jos metu aptarta projekto eiga ir neseniai pristatyta tarpinė ataskaita, kurią Europos Komisijos atstovai įvertino itin teigiamai. Šios generalinės asamblėjos metu buvo koncentruojamasi į atskirų darbo paketų progresą ir atliekamas atvejų analizes (angl. case studies). Lietuvos energetikos instituto mokslininkai šiame projekte dalyvauja net keturiose atvejų analizėse: instituto kuruojamoje Baltijos šalių energetinio saugumo atvejo analizėje bei anglies nutekėjimo (angl. carbon leakage) ir ekosistemų teikiamų paslaugų (angl. Ecosystem services) atvejų analizėse. Taip pat prisidedama prie globalaus bendrosios pusiausvyros modelio NEWAGE (sukurtas Štutgarto universitete) tobulinimo, siekiant identifikuoti energetikos pokyčių įtaką skirtingoms subjektų grupėms.

Projektas REEEM – didžiausias energetikos sistemų modeliavimui skirtas programos „Horizontas 2020“ projektas. Juo siekiama aiškiai ir visapusiškai įvertinti poveikį, kurį sukels energetikos strategijos pereiti prie mažo anglies dvideginio išskyrimo. Šioje srityje centralizuotam šilumos tiekimui taip pat tenka svarbus vaidmuo ne tik dėl jo svarbos energetikos sistemoje, bet ir dėl glaudžių sąsajų su elektros energetika.

Projekte vertinant technologijų įtaką koncentruojamasi ne į atskirus aspektus, bet į jų integravimą naudojant esamus ir naujus analizės modelius. Energetikos raidos ir technologijų kaitos poveikio aplinkai, ekonomikai ir visuomenei vertinimai bus naudojami parengti rekomendacijoms, kurios galės būti naudojamas tiek Europos Sąjungos lygiu, tiek ir atskirose šalyse. Dėl šios priežasties vykdant projektą didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su sprendimų priėmėjais, ypač Europos Komisija. Plačiau apie projektą galima sužinoti jo interneto svetainėje www.reeem.org.