Andriaus Tamošiūno daktaro disertacijos gynimas

Data2014-11-14
VietaLietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.)

Autorius, institucija: Andrius Tamošiūnas, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Termohidrodinaminių procesų tyrimas vandens garo plazmoje ir jos taikymas organinių medžiagų konversijai

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T

Gynimo data, laikas, vieta: 2014-11-14, 10:00 val., Lietuvos energetikos institutas (Posėdžių salė – AK-202 kab.), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – dr. Vitas VALINČIUS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – prof. habil. dr. Gintautas MILIAUSKAS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
  • doc. habil. dr. Algirdas KALIATKA (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
  • prof. dr. Juozas PADGURSKAS (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T);
  • prof. dr. Liudas PRANEVIČIUS (Vytauto Didžiojo universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P);
  • prof. habil. dr. Eugenijus UŠPURAS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T).

Su disertacija susipažinti galima  Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Didėjant iškastinio kuro ir iš jo gaunamų medžiagų poreikiui, didėja su jo vartojimu susijusios problemos: teršalų patekimas į atmosferą, sąvartynų ploto didėjimas ir t. t. Todėl būtina kurti naujas technologijas, užtikrinančias švaresnį ir efektyvesnį energijos generavimą, tenkinant aplinkosaugos reikalavimus bei mažinant priklausomybę nuo smarkiai senkančių iškastinio kuro išteklių. Viena tokių technologijų yra plazminė konversija, pasižyminti ypatingai aukštu nukenksminimo efektyvumu (99,99 %), aukšta temperatūra (2000–3500 K), nedidelių gabaritų įrengimais, greitu proceso paleidimu ir sustabdymu ir yra ekologiškai švaresnis nei tradiciniai apdorojimo metodai.
Šiam darbui apibrėžtas tikslas – išnagrinėti termohidrodinaminius procesus vykstančius vandens garo plazmos generatoriaus elektros lanko išlydžio kameroje ir plazmos sraute bei ištirti vandens garo plazmos sąveiką su skaidomomis organinėmis medžiagomis, įvertinant energijos sąnaudas ir proceso efektyvumą.
Darbe sukaupta informacija yra reikšminga projektuojant atmosferinio slėgio vandens garo plazminius generatorius ir plazmocheminius reaktorius, skirtus įvairios kilmės organinėms medžiagoms neutralizuoti ir konversijai, parenkant reikiamus plazmos generatoriaus darbo parametrus optimaliai proceso eigai užtikrinti, papildomai atsižvelgiant į lyginamąsias energijos sąnaudas.

Disertacijos santrauka