Aldonos Jurgelėnaitės daktaro disertacijos gynimas

Data2015-12-18
VietaLietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.)

Autorius, institucija: Aldona Jurgelėnaitė, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Lietuvos upių vandens šiltojo metų laikotarpio terminis režimas ir jo prognozė klimato kaitos sąlygomis

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T

Gynimo data, laikas, vieta: 2015-12-18, 15:00 val., Lietuvos energetikos institutas (Posėdžių salė – AK-202 kab.), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Brunonas GAILIUŠIS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T)

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T);
  • prof. dr. Arūnas BUKANTIS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06P);
  • doc. dr. Jolanta DVARIONIENĖ (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T);
  • prof. dr. Violeta MAKAREVIČIENĖ (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T);
  • prof. dr. Žaneta STASIŠKIENĖ (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04 T).

Oficialieji oponentai:
prof. dr. Inga DAILIDIENĖ (Klaipėdos universitetas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06P);
prof. dr. Arvydas POVILAITIS (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).
 
Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose

Anotacija:
Atliekant Lietuvos upių vandens terminio režimo tyrimus iki šiol daugiausiai dėmesio skirta vandens temperatūros pokyčiams dėl energetikos objektų ir tvenkinių poveikio augalijai ir gyvūnijai. Lietuvoje atlikta mažai tyrimų, susijusių su vandens temperatūros kaita, nėra upių vandens temperatūros prognozės.
Šio darbo tikslas yra įvertinti Lietuvos upių vandens šiltojo metų laikotarpio terminio režimo pokyčius, nustatant galimas jo kaitos tendencijas XXI a. bei įvertinti Lietuvos upių šiluminį nuotėkį (šilumos atsargas). Darbo objektas yra Lietuvos upių, kuriose stacionariai matuojama vandens temperatūra, vandens terminis režimas šiltuoju metų laikotarpiu (gegužė–spalis).
Darbe atlikta išsami Lietuvos upių šiltojo metų sezono vandens temperatūros matavimų nuo 1945 iki 2010 m. duomenų analizė pagal vieningą metodiką. Pirmą kartą atlikta Lietuvos upių terminė klasifikacija pagal vandens temperatūrą; išskirtos 3 upių grupės (šilto, vėsaus ir šalto vandens). Sudarytas šiltojo metų laikotarpio (gegužė–spalis) upių vandens temperatūrų izolinijų žemėlapis, pagal kurį galima įvertinti neištirtų Lietuvos upių vandens temperatūrą. Nustatyta klimato ir vietos fizinių-geografinių veiksnių įtaka upių vandens temperatūrai šiltuoju metų laikotarpiu (gegužė–spalis). Naudojant upių vandens debitų ir vandens temperatūrų duomenis, apskaičiuotas didžiausių Lietuvos upių šiltojo metų sezono (gegužė–spalis) šiluminis nuotėkis (šilumos atsargos). Įvertinta klimato pokyčių įtaka upių vandens terminiam režimui, prognozuojant upių vandens šiltojo metų laikotarpio (gegužė–spalis) terminį režimą XXI a. pabaigai (2071-2100) pagal globalius klimato kaitos modelius (ECHAM ir HadCM3) ir emisijų scenarijus (A2 ir B1).

Disertacijos santrauka