Dovilės Gimžauskaitės daktaro disertacijos gynimas

Data2020-08-28
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-330 aud.

Autorius, institucija: Dovilė Gimžauskaitė, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Skystų ir kietų atliekų konversijos taikant terminės plazmos technologiją tyrimas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006

Gynimo data, laikas, vieta: 2020-08-28, 10:00 val., Lietuvos energetikos institutas (AK-330 auditorijoje), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – dr. Vitas Valinčius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006).

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – doc. habil. dr. Algirdas Kaliatka (Lietuvos energetikos institutas, Technologijos mokslai, Energetika ir termoinžinerija – T006);
  • dr. Irina Filatova (Baltarusijos nacionalinė mokslų akademija, gamtos mokslai, fizika – N002);
  • prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006);
  • dr. Sigitas Rimkevičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006);
  • dr. Nerijus Striūgas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006).

Su disertacija galima susipažinti internete adresu www.ktu.edu bei Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto skaitykloje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija
Atliekų kiekis nuolat didėja, todėl ieškoma būdų, kaip tvariausiai ir efektyviausiai jas tvarkyti. Šiuo metu atliekų tvarkymas grindžiamas atliekų hierarchijos principu, kurį sudaro penki etapai: atliekų kiekio mažinimas (prevencija), pakartotinis atliekų naudojimas, atliekų perdirbimas, atliekų panaudojimas energijai gauti ir atliekų šalinimas sąvartynuose. Nepaisant daugelio pastangų realizuoti pirmuosius tris etapus, vis dėlto yra dalis atliekų, kurias galima panaudoti tik energijos gavimui (angl. Waste-to-Energy conversion (WtE)). Tarp WtE technologijų, plazminių technologijų taikymas yra laikomas perspektyviu atliekų tvarkymo būdu ateityje. Vis dėlto, norint plačiau pritaikyti tokias technologijas, reikia atlikti papildomus eksperimentinius tyrimus. Taigi šio darbo tikslas – ištirti skystų (neapdoroto glicerolio) ir kietų (dyzelinu užteršto grunto) atliekų plazminės konversijos procesus, nustatant optimalias neapdoroto glicerolio dujinimo sąlygas ir įvertinant dyzelino pašalinimo iš grunto efektyvumą.

Atlikti eksperimentiniai neapdoroto glicerolio konversijos su termine plazma tyrimai leido nustatyti plazmą formuojančių dujų srauto ir rūšies įtaką neapdoroto glicerolio konversijos procesui. Taip pat įvertintas siūlomos plazminės technologijos efektyvumas apskaičiuojant plazminės sistemos masės ir energijos balansą glicerolio konversijos metu.
Atlikti eksperimentiniai dyzelinu užteršto grunto valymo tyrimai leido įvertinti terminės plazmos tinkamumą naftos produktais užteršto grunto valymui. Pagrindinis dėmesys skirtas grunto valymo proceso priklausomybės nuo plazmą formuojančių dujų ir teršalų koncentracijos nustatymui.