Eimanto Neniškio daktaro disertacijos „Integruotas transporto ir energetikos sektorių dekarbonizacijos mažiausiais kaštais vertinimas“ gynimas

Data2023-05-31
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 aud.

Autorius, institucija: Eimantas Neniškis, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Integruotas transporto ir energetikos sektorių dekarbonizacijos mažiausiais kaštais vertinimas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – S004

Gynimo data, laikas, vieta: 2023-05-31, 10:00 val., Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje, AK-202 a., Breslaujos g. 3, Kaunas, Lietuva.

Mokslinis vadovas – dr. Arvydas Galinis (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004).

Ekonomikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkė – prof. dr. Dalia Štreimikienė (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004);
  • prof. dr. Tomas Baležentis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004);
  • prof. dr. Daiva Dumčiuvienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004);
  • dr. Linas Martišauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004).

Su disertacija galima susipažinti internete, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto skaitykloje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija
Ekonomikos dekarbonizacijai reikia radikalių ir didžiulių investicijų reikalaujančių pokyčių visuose ekonomikos sektoriuose. Todėl dekarbonizacijos veiksmai turėtų būti grindžiami išsamiomis įvairių sektorių perspektyvinės raidos ir emisijų mažinimo priemonių ekonominio efektyvumo analizėmis. Energetikos planavimo modeliai, grįsti diskontuotų kaštų minimizavimu, dažnai yra naudojami siekiant nustatyti, kaip turėtų vystytis energetikos sektorius, kad būtų pasiekti įvairūs strateginiai tikslai, įskaitant emisijų mažinimą, mažiausiomis sąnaudomis. Tačiau juose dažnai yra neatsižvelgiama į energetikos ir transporto sektorių tarpusavio ryšius, nors jie gali turėti ženklų poveikį. Šioje daktaro disertacijoje pristatomas MESSAGE modeliavimo aplinkoje sukurtas modelis, skirtas integruotai elektros, centralizuoto šilumos tiekimo ir transporto sektorių dekarbonizacijos mažiausiais kaštais analizei, įvertinant galimą tarpsektorinių ryšių panaudojimą elektros sistemos lankstumui didinti. Visuose modeliuojamuose sektoriuose veikla ir investicijos optimizuojamos taikant tobulo numatymo optimizavimą. Sukurtas modelis taip pat pasižymi dviem išskirtinėmis savybėmis: tikimybiniu vėjo greičių modeliavimu vėjo elektrinėms bei transporto priemonių amžiaus skirstiniais. Be to, siekiant įvertinti kai kuriuos keleivių elgsenos aspektus, modeliuotas kelionių laiko biudžetas bei nepatogumo naudojantis elektromobiliais kaštai. Disertacijoje pateikiami integruotos elektros, centralizuoto šilumos tiekimo ir transporto sektorių dekarbonizacijos mažiausiais kaštais analizės, atliktos sukurtu modeliu, rezultatai Lietuvos atvejui.