Gedimino Skarbaliaus daktaro disertacijos „Išgaruojančių, besikondensuojančių ir atsispindinčių molekulių energetinių charakteristikų skysčio-garų tarpfaziniame sluoksnyje tyrimas molekulinės dinamikos metodu“ gynimas

Data2024-04-18
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. 202 aud.

Autorius, institucija: Gediminas Skarbalius, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Išgaruojančių, besikondensuojančių ir atsispindinčių molekulių energetinių charakteristikų skysčio-garų tarpfaziniame sluoksnyje tyrimas molekulinės dinamikos metodu

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006.

Gynimo data, laikas, vieta: 2024-04-18, 10:00 val., Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje, AK-202 a., Breslaujos g. 3, Kaunas, Lietuva.

Mokslinis vadovas – dr. Algis Džiugys (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T 006).

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – prof. habil. dr. Algirdas Kaliatka (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T 006);
  • doc. dr. Alytis Gruodis (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika, N 002);
  • prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T 006);
  • doc. dr. Veerapandian Ponnuchamy (Eindhoveno technologijos universitetas, Nyderlandai, gamtos mokslai, fizika, N 002);
  • dr. Mantas Povilaitis (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T 006).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) skaitykloje, taip pat internete adresu: www.ktu.edu (iki 2024-04-18)

Anotacija
Garavimo / kondensacijos procesų supratimas nanoskalėse yra itin svarbus mikro- ir nanosrautų technologijų vystymuisi. Tačiau šių procesų eksperimentinis įvertinimas išlieka sudėtingas dėl sunkumų išmatuoti konkrečias procesų sąlygas Knudseno sluoksnyje prie pat išgaruojančio / besikondensuojančio skysčio paviršiaus. Šioje disertacijoje garavimo / kondensacijos procesai Knudseno sluoksnyje buvo tiriami taikant molekulinės dinamikos metodą, kuris leidžia šiuos procesus įvertinti molekuliniame lygmenyje ir išskaičiuoti proceso koeficientus tiesiogiai iš molekulių srautų, kertančių skysčio-garo tarpfazinį sluoksnį. Iš molekulinės dinamikos modeliavimų buvo įvertinta vandens kondensacijos koeficiento priklausomybė nuo besikondensuojančių garo molekulių energijos ir nustatytos tarpfazinį sluoksnį kertančių vandens molekulių energetinės charakteristikos. Taip pat, siekiant patikslinti garavimo / kondensacijos procesų molekulinės dinamikos modeliavimo metodiką, buvo atliktas temperatūros valdymo strategijos virtualaus vakuumo modeliavime poveikio spontaninio garavimo greičiui ir atitinkamam garavimo koeficientui tyrimas.