Inna Pitak daktaro disertacijos „Kietasis atgautasis kuras: gavyba iš kietųjų komunalinių atliekų ir panaudojimas pramonėje“ gynimas

Data2023-12-15
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 aud.

Autorius, institucija: Inna Pitak, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Kietasis atgautasis kuras: gavyba iš kietųjų komunalinių atliekų ir panaudojimas pramonėje

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T004

Gynimo data, laikas, vieta: 2023-12-15, 10:00 val., Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje, AK-202 a., Breslaujos g. 3, Kaunas, Lietuva.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Gintaras Denafas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004).

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkė – prof. dr. Jolanta Dvarionienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004);
  • doc. dr. Anatolijus Eisinas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005);
  • prof. dr. Mika Horttanainen (Lapenrantos-Lahti technologijos universitetas, Suomija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004);
  • dr. Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004);
  • prof. dr. Dalia Štreimikienė (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas).

Anotacija
Šiame darbe buvo tiriamos iš atliekų gauto kuro (AGK) ir pagaminto kietojo atgautojo kuro (KAK) pagrindinės charakteristikos. Buvo sukurta alternatyvaus kuro gamybos technologinė schema, kuri gali būti panaudota energijai imliose pramonės šakose, pvz. kaip pakaitinis kuras klinkerio išdegimui. Taip pat darbe pasiūlytas inovatyvus žaliavų išgavimo sąvartynų kasyboje mechanizmas ir jo taikymas alternatyvaus kuro gamybai. Buvo tiriamas vertingų medžiagų išgavimas iš sąvartynų kasybos produktų (SKP) ir jų pavertimas alternatyviu kuru, taip prisidedant prie tvaraus atliekų tvarkymo praktikos ir intensyvių pramonės šakų energijos poreikių tenkinimo. Darbe taip pat nagrinėjami šio alternatyvaus kuro deginimo liekanų šalinimo klausimai. Įrodyta, kad alternatyvaus kuro dugno pelenus galima naudoti kaip pakaitalą molio plytų gamyboje, o biomasės atliekų dujofikavimo liekanas kaip dalinį cemento pagrindo medžiagų pakaitalą. Šio tyrimo rezultatai prisidės prie efektyviausio atliekų ir šalutinių produktų apdorojimo, o tai duos naudos aplinkai ir ekonomikai. Galiausiai šis darbas gali padėti plėtoti žiedinės ekonomikos tikslų pasiekimo strategijas ir politiką.