Kęstučio Zakarausko daktaro disertacijos gynimas

Data2015-06-12
VietaLietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.)

Autorius, institucija: Kęstutis Zakarauskas, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Biomasės terminio skaidymo ir dervų destrukcijos efektyvumo tyrimai

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T

Gynimo data, laikas, vieta: 2015-06-12, 10:00 val., Lietuvos energetikos institutas (Posėdžių salė – AK-202 kab.), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – dr. Algis DŽIUGYS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
  • prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
  • prof. dr. Gvidonas Labeckas (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
  • dr. Egidijus Urbonavičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
  • prof. dr. Saulius Vasarevičius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Pagrindinis šio darbo tikslas katalitinio dervų pašalinimo tyrimas, siekiant įvertinti dviejų pasirinktų katalizatorių Lietuvoje randamo dolomito ir naudotų padangų pirolizės metu gaunamos anglies efektyvumą aukštoje temperatūroje skaidyti dervas sudarančius angliavandenilius ir nustatyti optimalias darbines sąlygas, kurių pagrindu būtų galima sukurti naujas funkcines medžiagas ir technologinius sprendimus. Darbe pateikiamas dviejų pagrindinių dervas sudarančių junginių, benzeno ir naftaleno, katalitinio terminio skaidymo vandens garu tyrimų bei biomasės terminio skaidymo ir katalitinio dervų pašalinimo tyrimų rezultatai. Sukurtas laboratorinis įrenginys, paruošti ir ištirti aukščiau minėti katalizatoriai ir jų savybės, ištirta biomasės dujinimo dujose esančių dervų sudėtis, jų skilimas skirtingose 700, 800, 900 °C reakcijos temperatūrose naudojant keturis skirtingus terminius procesus (katalitinis terminis skaidymas, garų riformingas, dalinė oksidacija, anglies dioksido riformingas), ištirta likutinių dervų bei gautų dujų sudėtis už katalizatoriaus. Nustatyta, kad aktyvintos anglies katalizatorius yra efektyvesnis dervų destrukcijai ir prie reakcijos temperatūros 900 °C, tinkamai parinkto anglinio katalizatoriaus kiekio (v=0.04 s-1) ir reakcijai tiekiant vandens garo santykiu H2O/C=1 pasiekiamas pilnas generatorinėse dujose esančių dervų suskaidymas.

Disertacijos santrauka