Linos Vorotinskienės daktaro disertacijos „Drėgmės išsiskyrimo iš smulkintos medienos biokuro pakurose tyrimas“ gynimas

Data2023-06-01
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 aud.

Autorius, institucija: Lina Vorotinskienė, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Drėgmės išsiskyrimo iš smulkintos medienos biokuro pakurose tyrimas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006

Gynimo data, laikas, vieta: 2023-06-01, 10:00 val., Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje, AK-202 a., Breslaujos g. 3, Kaunas, Lietuva.

Mokslinis vadovas – dr. Nerijus Striūgas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – dr. Egidijus Urbonavičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • prof. dr. Algirdas Jasinskas (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004);
  • prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • doc. dr. Robertas Poškas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • dr. Martin Seemann (Chalmerso technologijos universitetas, Švedija, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Su disertacija galima susipažinti internete, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto skaitykloje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija
Biokuro deginimas – tai vienas dažniausiai naudojamų būdų šilumos ir elektros energijos gamybai iš biomasės. Tačiau biokuro deginimas yra sudėtingas procesas, o dėl nuolat kintančios jo sudėties susiduriama su įvairiomis problemomis, tokiomis kaip nevisiškas kuro sudegimas ar pavojingų teršalų susidarymas. Viena iš dažniausiai kintamų biokuro savybių yra kuro drėgnis, kuris kinta plačiose ribose ir gali siekti daugiau nei 60 % patenkančio kuro masės. Labai drėgna smulkinta mediena pakuroje ant ardyno nedega, o džiūva, užimdama didžiąją dalį ardyno. Siekiant tobulinti biokuro deginimo įrenginius, pirmiausiai reikia nustatyti biokuro drėgmės išsiskyrimui ant ardyno turinčių veiksnių įtaką, priežastis ir priklausomumus nuo džiovinimo agento temperatūros ar įkrovos maišymo periodo. Iš to seka šio darbo tyrimų objektas – drėgnos smulkintos medienos biokuro drėgmės išsiskyrimo intensyvumas pakuroje. Pagal darbe gautus rezultatus biokuro katiluose galima sukurti ir integruoti virtualius drėgmės kitimo prognozavimo jutiklius, leidžiančius efektyviau eksploatuoti biokuro deginimo įrenginius.