Lino Martišausko daktaro disertacijos gynimas

Data2014-09-19
VietaLietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.)

Autorius, institucija: Linas Martišauskas, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Energetikos sistemų trikdžių įtakos energetiniam saugumui tyrimas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T

Gynimo data, laikas, vieta: 2014-09-19, 10:00 val., Lietuvos energetikos institutas (Posėdžių salė – AK-202 kab.), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Juozas AUGUTIS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – prof. habil. dr. Eugenijus UŠPURAS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)
  • doc. dr. Audrius JONAITIS(Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)
  • prof. habil. dr. Vytautas MARTINAITIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)
  • dr. Sigitas RIMKEVIČIUS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)
  • prof. dr. Egidijus Rytas VAIDOGAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T)

Su disertacija susipažinti galima Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Dėl didėjančios energijos paklausos pasaulyje, nestabilių energijos kainų, galimų energijos tiekimo sutrikimų energetinis saugumas tapo vienu iš prioritetinių klausimų daugeliui Europos ir pasaulio šalių. Energetinio saugumo srityje atlikta nemažai mokslinių tyrimų, bet dar nėra visuotinai priimtinų kriterijų ar metodikų, kuriais kiekybiškai būtų galima įvertinti šalies ar regiono energetinį saugumą, jo lygio kitimą bėgant laikui bei atlikti energetinio saugumo analizę ar vertinimą. Šiame darbe pristatyta autoriaus sukurta nauja energetikos sistemų trikdžių modeliavimo ir energetinio saugumo tyrimo metodika bei atlikta Lietuvos energetikos sektoriaus energetinio saugumo analizė. Sudarytas energetinio saugumo grėsmių realizavimosi į trikdžius tikimybinis modelis, leidžiantis įvertinti energetinį saugumą įtakojančių trikdžių tikimybinius parametrus. Sukurta energetinio saugumo vertinimo metodika ir metrika, leidžianti įvertinti ir nustatyti energetikos sistemų esamą energetinį saugumą, jo kitimą bėgant laikui bei palyginti įvairius energetikos sektoriaus plėtros scenarijus energetinio saugumo prasme. Įvertintas Lietuvos energetikos sektoriaus energetinio saugumo kitimas iki 2030 m. bei palyginta sektoriaus įvairių plėtros scenarijų įtaka energetiniam saugumui. Atlikta rezultatų neapibrėžtumo ir parametrų jautrumo analizė bei nustatyti veiksniai, turintys didžiausią įtaką energetiniam saugumui.

Disertacijos santrauka