Pauliaus Vilkinio daktaro disertacijos gynimas

Data2020-01-24
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 aud.

Autorius, institucija: Paulius Vilkinis, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Skysčio srauto dinamikos ir struktūros tyrimas kanaluose su struktūrizuotais paviršiais

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006

Gynimo data, laikas, vieta: 2020-01-24, 13:00 val., Lietuvos energetikos institutas (Posėdžių salė – AK-202 kab.), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – dr. Nerijus Pedišius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006);
  • dr. Algis Džiugys (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • Prof. dr. Algirdas Jsinskas (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004);
  • dr. Raimondas Pabarčius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • prof. dr. Jacek Pozorski (Lenkijos mokslų akademija, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Su disertacija galima susipažinti internete, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto skaitykloje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:
Tarp srautų dinamikos tyrimų svarbią vietą užima srauto atitrūkimo reiškinių, kurie sutinkami daugelyje tekėjimų ir vis dar kelia nemažai praktinių ir mokslinių problemų, tyrimai. Srauto atitrūkimas, sukeliamas teigiamo slėgio gradiento, kurį, savo ruožtu, lemia staigūs kanalo skerspjūvio pokyčiai. Srauto atitrūkimas turi didžiulę įtaką masės, impulso ir šilumos mainų pernašos bei srauto maišymosi procesams. Šio darbo tikslas – eksperimentiniais ir skaitiniais metodais ištirti skysčio srauto dinamiką ir struktūrą kanaluose su staigiais jo skerspjūvio pokyčiais ir nustatyti recirkuliacinių tekėjimų savybių priklausomumus nuo tekėjimo režimų ir geometrinių parametrų.
Šiuo darbu papildytos žinios apie recirkuliacinės zonos struktūrą ir ilgio dinamiką skirtingo tipo kavernose priklausomai nuo kavernos geometrinių parametrų (H/h, L/h1). Esant stabiliems laminariniam ir turbulentiniam tekėjimo režimams nustatyti priklausomumai ir fizikinių parametrų kitimo dėsningumai, susiejant juos su laisvų srovių plitimo dėsningumais. Disertacijoje atskleistos H/h ir Re poveikio recirkuliacinio tekėjimo zonos dinamikai priežastys leidžia paaiškinti įvairių autorių rezultatų sklaidą ir apibendrinti juos universaliomis išraiškomis, būdingomis laminariniam ir turbulentiniam tekėjimo režimams. Taip pat parodyta, kad gilioje atvirojo tipo kavernoje turbulentinio tekėjimo režimo metu įvyksta sūkurio pasidalinimas į dvi simetriškas trimates struktūras, nulemtas vidinių pertekėjimų.