Remigijaus Janulionio daktaro disertacijos gynimas

Data2020-06-17
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-330 aud.

Autorius, institucija: Remigijus Janulionis, Lietuvos energetikos institutas

Disertacijos pavadinimas: Hidridų ir terminio poveikio įtakos branduolinės energetikos objektų konstrukcinių elementų irimui skaitinis tyrimas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006

Gynimo data, laikas, vieta: 2020-06-17, 14:00 val., Lietuvos energetikos institutas (AK-330 auditorijoje), Breslaujos g. 3, Kaunas.

Mokslinis vadovas – dr. Gintautas Dundulis (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T 006)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

  • Pirmininkas – dr. Raimondas Pabarčius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – T006);
  • prof. dr. Leon Cizelj (Jožefo Stefano institutas, Slovėnija, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009);
  • prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009);
  • prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006);
  • dr. Egidijus Urbonavičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto skaitykloje (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:
Branduolinių elektrinių kuro apvalkalai ir kuro kanalai yra gaminami iš cirkonio lydinių, jie be kitiems metalams būdingų senėjimo mechanizmų taip pat yra veikiami vandenilio absorbcijos ir jį lydinčio lėtinio hidridinio pleišėjimo mechanizmų. Medžiagų senėjimo poveikis įprastai vertinamas eksperimentiniais bandymais laboratorijoje. Kuro apvalkalai ir kanalai yra apsaugos priemonės, neleidžiančios radioaktyviems skilimo produktams pasklisti į aplinką, jų eksperimentiniai tyrimai yra sudėtingi ir brangūs, todėl reikalingi alternatyvūs medžiagos senėjimo įvertinimo metodai. Šio darbo tikslas – naudojant sukurtą skaitinę metodiką nustatyti branduolinės energetikos objektų konstrukcinių elementų, pagamintų iš cirkonio lydinių, irimo tąsumą įvertinant vandenilio absorbcijos mechanizmą ir terminį poveikį.
Tyrimų tikslui pasiekti buvo sukurta nauja skaitinio modeliavimo metodika, leidžianti skaitiniais metodais nustatyti cirkonio lydinių irimo tąsumą esant skirtingoms vandenilio koncentracijoms, o plyšio pailgėjimo nustatymo metodai papildyti pasiūlyta ir validuota daugianare lygtimi. Taikant šią metodiką galima prognozuoti kuro apvalkalų ir kuro kanalų savybių pokytį dėl vandenilio absorbcijos mechanizmo jų eksploatacijos ar branduolinio kuro saugojimo metu. Todėl naudojant šią metodiką galima patobulinti kuro apvalkalų konstrukciją bei panaudoto branduolinio kuro saugojimo procedūras.