EU Green Week 2021

Data2021-05-03
VietaVirtualus renginys

https://www.eugreenweek.eu/

Tarša veikia visus per orą, kuriuo kvėpuojame, vandenį, kurį geriame, ar žemę, kurioje auginame maistą. Tai yra pagrindinis aplinkos veiksnys, sukeliantis daug psichinių bei fizinių ligų ir priešlaikinių mirčių, visų pirma vaikų, žmonių, turinčių tam tikrų sveikatos sutrikimų, ir vyresnio amžiaus asmenų. Tačiau tarša nevienodai veikia visus. Žmonės, gyvenantys skurdesnėse vietovėse, dažnai gyvena netoli užterštų vietų arba vietose, kuriose labai intensyvus eismas. Tarša taip pat yra viena iš pagrindinių biologinės įvairovės nykimo priežasčių. Ji mažina ekosistemų gebėjimą teikti tokias paslaugas kaip anglies sekvestracija ir nukenksminimas.

Bet jos galima išvengti. ES nulinės taršos veiksmų planas yra svarbus Europos žaliojo kurso dokumentas, kurį numatyta priimti 2021 m. pavasarį. Jis padės sukurti aplinką, kurioje nėra toksinių medžiagų, užtikrinant geresnę stebėseną ir ataskaitų teikimą, taip pat užkertant kelią oro, vandens, dirvožemio bei vartojimo produktų taršai ir ją šalinant.
Taip pat bus remiamas atsigavimas po COVID-19: atkuriama tvaresnė ES ekonomika, sudaromos galimybės įsidarbinti ir mažinama socialinė nelygybė. 2021 m. Europos žalioji savaitė bus skirta nulinės taršos tikslui. Taip pat bus nagrinėjamos kitos susijusios Europos žaliojo kurso iniciatyvos, pavyzdžiui, klimato iniciatyvos, būsima cheminių medžiagų strategija, taip pat iniciatyvos energetikos, pramonės, judumo, žemės ūkio, žuvininkystės, sveikatos ir biologinės įvairovės srityse.

2021 m. ES žalioji savaitė suteiks galimybę su visais suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotais piliečiais aptarti, kaip galime kartu pasiekti nulinės taršos ir aplinkos be toksinių medžiagų tikslą.

Turite klausimų?
Rašykite mums ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu