EU Green Week 2021

Date2021-05-03
LocationVirtual event

https://www.eugreenweek.eu/

Pollution affects everybody – through the air we breathe, the water we drink or the land we grow our food on. It is the largest environmental cause of multiple mental and physical diseases, and of premature deaths, especially among children, people with certain medical conditions and the elderly. But pollution does not affect everybody equally. People who live in more deprived areas very often live close to contaminated sites or in areas where there is a very high flow of traffic. Pollution is also one of the main reasons for the loss of biodiversity. It reduces the ability of ecosystems to provide services such as carbon sequestration and decontamination.

But it can be prevented. The EU Action Plan toward a Zero Pollution Ambition is a key action of the European Green Deal scheduled for spring 2021. It will help to create a toxic-free environment across the EU by better monitoring and, reporting, and by preventing and remedying pollution from air, water, soil, and consumer products.
It will also support the post-COVID 19 recovery by helping to rebuild a more sustainable EU economy, creating job opportunities and reducing social inequalities. The European Green Week 2021 will be dedicated to the ‘zero pollution ambition’. It will also look at other relevant European Green Deal initiatives, such as the climate initiatives, the upcoming Chemicals Strategy, as well as initiatives in the fields of energy, industry, mobility, agriculture, fisheries, health and biodiversity.

EU Green Week 2021 will be an opportunity to engage with all stakeholders and interested citizens on how we can work together to make the ambition for a zero pollution and toxic-free environment a reality.

Do you have any questions?
Write to ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu

EU Green Week 2021

Date2021-05-03
LocationVirtualus renginys

https://www.eugreenweek.eu/

Tarša veikia visus per orą, kuriuo kvėpuojame, vandenį, kurį geriame, ar žemę, kurioje auginame maistą. Tai yra pagrindinis aplinkos veiksnys, sukeliantis daug psichinių bei fizinių ligų ir priešlaikinių mirčių, visų pirma vaikų, žmonių, turinčių tam tikrų sveikatos sutrikimų, ir vyresnio amžiaus asmenų. Tačiau tarša nevienodai veikia visus. Žmonės, gyvenantys skurdesnėse vietovėse, dažnai gyvena netoli užterštų vietų arba vietose, kuriose labai intensyvus eismas. Tarša taip pat yra viena iš pagrindinių biologinės įvairovės nykimo priežasčių. Ji mažina ekosistemų gebėjimą teikti tokias paslaugas kaip anglies sekvestracija ir nukenksminimas.

Bet jos galima išvengti. ES nulinės taršos veiksmų planas yra svarbus Europos žaliojo kurso dokumentas, kurį numatyta priimti 2021 m. pavasarį. Jis padės sukurti aplinką, kurioje nėra toksinių medžiagų, užtikrinant geresnę stebėseną ir ataskaitų teikimą, taip pat užkertant kelią oro, vandens, dirvožemio bei vartojimo produktų taršai ir ją šalinant.
Taip pat bus remiamas atsigavimas po COVID-19: atkuriama tvaresnė ES ekonomika, sudaromos galimybės įsidarbinti ir mažinama socialinė nelygybė. 2021 m. Europos žalioji savaitė bus skirta nulinės taršos tikslui. Taip pat bus nagrinėjamos kitos susijusios Europos žaliojo kurso iniciatyvos, pavyzdžiui, klimato iniciatyvos, būsima cheminių medžiagų strategija, taip pat iniciatyvos energetikos, pramonės, judumo, žemės ūkio, žuvininkystės, sveikatos ir biologinės įvairovės srityse.

2021 m. ES žalioji savaitė suteiks galimybę su visais suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotais piliečiais aptarti, kaip galime kartu pasiekti nulinės taršos ir aplinkos be toksinių medžiagų tikslą.

Turite klausimų?
Rašykite mums ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu