Interreg „LowTEMP 2.0“ projekto seminaras

Data2021-03-29
VietaVirtualus

Energijos poreikis šildymui ir vėsinimui Europoje ir Baltijos jūros regione sudaro daugiau nei trečdalį galutinio energijos suvartojimo. Taigi efektyvesnių ir novatoriškų CŠT technologijų diegimas yra raktas į sėkmingą energijos valdymą miestuose ir rajonuose. Efektyvus CŠT su žemos temperatūros CŠT technologijomis suteikia naujų galimybių padidinti energijos vartojimo efektyvumą mažinant iškastinio energijos suvartojimą, o tai padės pasiekti ES tikslus mažinant išmetamą CO2 kiekį.

LowTEMP 2.0 projekte skatinamos išmanios ir į ateitį orientuotos šilumos tiekimo technologijos, naudojant žemos temperatūros tinklo struktūras. Projekto tikslai atitinka Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos tikslus ir atitinka Atsinaujinančios energijos direktyvą bei Pastatų energinio naudingumo direktyvą, kuriose reikalaujama, kad valstybės narės parengtų ambicingą politiką atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui ir energijos vartojimo efektyvumui šildymo ir vėsinimo tinkluose.

Registracija: https://forms.gle/NDqgcDKxMJjXTw9w5 į ES INTERREG BSR programos finansuojamo projekto LowTEMP 2.0 pirmąjį seminarą.

Seminaro programa

Užsiregistravę dalyvauti seminare, el. paštu gaus pakvietimus ir prisijungimus į ZOOM platformą.
Seminarą išklausę dalyviai gaus dalyvavimo pažymėjimą.