Konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023“

Data2023-05-10
Vieta

Maloniai kviečiame visus dalyvauti Vytauto Didžiojo Universiteto organizuojamoje 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje­–praktinėje konferencijoje “ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023”, kuri vyks 2023 m. gegužės 10–12 dienomis. Konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA“ vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

Konferencijos tikslas – aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei aplinkos apsaugos tyrimų problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, siekiant akcentuoti žmonių saugos bei aplinkos apsaugos svarbą.

 

Mokslinių pranešimų sekcijos:

  • Biosistemų inžinerija;
  • Aplinka ir sveikata;
  • Ekologija, darni miškininkystė.

 

KVIETIMAS (*.pdf)

Svarbiausios datos:

  • 2023 m. vasario 17 d. konferencijos dalyvių registracija;
  • 2023 m. kovo 10 d. mokslinio straipsnio pateikimas;

Moksliniai straipsniai atitinkantys reikalavimus bus spausdinami 29-osios  tarptautinės mokslinės­–praktinės konferencijos “ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023” straipsnių rinkinyje.  Mokslinių straipsnių leidinys referuojamas Central & Eastern European Academic Source (EBSCO) duomenų bazėje.

 

Konferencija organizuojama kontaktiniu būdu.

Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su visais, kuriems dalyvavimas konferencijoje gali būti aktualus.

 

Dėkojame ir tikimės susitikti 29-osios  tarptautinės mokslinės­–praktinės konferencijos “ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023” renginiuose.