Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

Data2022-04-13
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 aud.

2022 m. balandžio 13 d. (trečiadienį) 09:00 val. AK-202 a. ir nuotoliniu būdu vyks Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pretendentų mokslo darbuotojo pareigoms eiti mokslinių pranešimų ir konkurso eiti pareigas

 1. Dr. Asta Narkūnieniė, pretenduojanti eiti vyresniosios mokslo darbuotojos pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai susiję su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų šalinimo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

 2. Dr. Edgaras Misiulis, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: masės ir šilumos mainų tyrimai skaitinės hidrodinamikos metodais (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);.

 3. Dr. Paulius Vilkinis, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: masės pernašos procesų struktūrizuotose kanaluose tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

 4. Dr. Arūnas Stankevičius, pretenduojantis eiti mokslo darbuotojo pareigas Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: biokuro savybių gerinimas naudojant membranines technologijas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

 5. Inesa Kniuipytė, pretenduojanti eiti jaunesniosios mokslo darbuotojos pareigas Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje.
  Mokslinio darbo tema: dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais biologinės remediacijos strategijos keičiantis klimatui (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).

 
2. Dėl Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų atestacijos

 1. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Arūno Baltušniko atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 2. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Gintauto Dundulio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 3. Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojo dr. Ramūno Gataučio atestacija (socialiniai mokslai, ekonomika);
   
 4. Plazminių technologijų laboratorijoje vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Viktorijos Grigaitienės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 5. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Alberto Grybėno atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 6. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Reginos Kalpokaitės-Dičkuvienės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 7. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Vido Makarevičiaus atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija );
   
 8. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos Neringos Radziukynienės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 9. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Valdo Ragaišio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 10. Plazminių technologijų laboratorijoje vyresniosios mokslo darbuotojos Vilmos Snapkauskienės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 11. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Vytauto Šimonio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);
   
 12. Hidrologijos laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos Aldonos Tomkevičienės atestacija (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija).

 
3. Dėl Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovo dr. Arvydo Galinio veiklos įvertinimo.

Seminare galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos kreiptis Svetlana.Petraitiene@lei.lt iki posėdžio pradžios.


Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkas