LEI Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

Data2021-11-30
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, AK-330 aud., Kaunas, Lietuva

2021 m. lapkričio 30 d. 9.00 val. AK-330 a. ir nuotoliniu būdu vyks

Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis.

Svečiai seminare gali dalyvauti nuotoliniu būdu. Dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos kreiptis el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt iki posėdžio pradžios.
Posėdžio metu nuotolinei prieigai bus naudojama Microsoft Teams programinė įrangą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pretendentų mokslo darbuotojo pareigoms eiti mokslinių pranešimų ir konkurso eiti pareigas:

I POSĖDŽIO DALIS
NUO 9.00 VAL. IKI 10.50 VAL.

‣ 1.1. eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Plazminių technologijų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas plazminėmis technologijomis (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (0,5 et.).
Pranešimą (anglų kalba) skaitys pretendentas dr. Liutauras Marcinauskas.

‣ 1.2. eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: branduolių skilimo ir sintezės energetikos įrenginių tyrimas ir saugos vertinimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Egidijus Urbonavičius.

‣ 1.3. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai susiję su procesų, vykstančių geologiniuose radioaktyviųjų atliekų atliekynuose, vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Darius Justinavičius.

‣ 1.4. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrologijos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: antropogeninės veiklos ir klimato kaitos įtakos stambiems vandens telkiniams tyrimai (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Darius Jakimavičius.

‣ 1.5. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: vėjo energijos išteklių vertinimas, vėjo greičio ir vėjo elektrinių galios prognozavimo metodų, vėjo elektrinių efektyvumo ir poveikio aplinkai aspektų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (0,5 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Mantas Marčiukaitis.

‣ 1.6. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Plazminių technologijų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: įvairios paskirties dangų ir pluoštų sintezės procesų realizavimas ir tyrimas plazmoje (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Mindaugas Milieška.

 
II POSĖDŽIO DALIS
NUO 11.00 VAL. IKI 12.25 VAL.

‣ 1.7. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai susiję su radioaktyviųjų atliekų charakteristikų skaitiniais tyrimais ir radiacinės saugos vertinimais (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Ernestas Narkūnas.

‣ 1.8. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: fluidų tekėjimo, šilumos ir masės mainų modeliavimas branduoliniuose įrenginiuose bei kompleksinėse energetikos sistemose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentas dr. Mindaugas Valinčius.

‣ 1.9. eiti mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: AEI technologijų įdiegimo įvairiuose energijos gamybos ir vartojimo lygmenyse galimybių ekonominė analizė, ekonominių ir finansinių prielaidų AEI technologijų paklausos didinimui savivaldos lygyje analizė (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentė dr. Lina Murauskaitė.

‣ 1.10. eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: turbulencijos skaitiniai tyrimai daugiafazėse tėkmėse (technologijos mokslai, energetika termoinžinerija), (1,0 et.).
Pranešimą skaitys pretendentė Justina Jaseliūnaitė.

‣ 1.11. eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrologijos laboratorijoje.
Mokslinio darbo tema: hidrologinių sausrų tyrimai (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), (0,5 et.).
Pranešimą (anglų kalba) skaitys pretendentas Serhii Nazarenko.

 
2. Dėl Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų atestacijos:

‣ 2.1. Hidrologijos laboratorijos vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Dianos Šarauskienės atestacija (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija);

‣ 2.2. Hidrologijos laboratorijos mokslo darbuotojos dr. Aldonos Jurgelėnaitės atestacija (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija).

 

Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkas