Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

Data2018-06-19
VietaBreslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.

2018 m. birželio 19 d. (antradienį) 15.00 val. instituto Posėdžių salėje (AK-202 kab.) vyks

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas;
  2. Lietuvos ir instituto dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir kitose tarptautinėse mokslo programose pasiekimai ir problemos (R. Urbonas);
  3. Instituto dalyvavimo Lietuvos institucijų iš valstybės ir SF lėšų finansuojamuose programose pasiekimai ir problemos (A. Tamošiūnas);
  4. Mokslo padalinių vadovų veiklos vertinimo kriterijų aptarimas ir vadovų skyrimo tvarkos aprašymo papildymas 2-u priedu (veiklos vertinimo kortelė);
  5. Informacija apie LR Inovacijų ir technologijų įstatymą (E. Ušpuras, S. Rimkevičius);
  6. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos (14 lab.) pasiekimai ir veiklos planai (P.Poškas).