Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

Data2019-01-25
VietaBreslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.

2019 m. sausio 25 d. (penktadienį) 13.00 val. instituto Posėdžių salėje (AK-202 kab.) vyks

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas;
 2. 2019 m. instituto finansinės veiklos nuostatų aptarimas ir tvirtinimas (R. Urbonas, N. Striūgas);
 3. Instituto ilgalaikių programų vykdymo aptarimas (S. Rimkevičius);
 4. Iš Valstybės biudžeto finansuojamų mokslinių tyrimų programos svarstymas ir tvirtinimas (S. Rimkevičius);
 5. Dėl Instituto darbuotojų konkursų ir atestacijos tvarkos (A. Kaliatka, S. Rimkevičius):
  1. Instituto mokslo padalinių vadovų skyrimo tvarkos aprašo Nr. 23-70 aptarimas ir tvirtinimas (A. Kaliatka, S. Rimkevičius);
  2. Instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo tvirtinimas;
 6. Instituto Mokslo Tarybos 2019 m. plano aptarimas (E. Ušpuras);
 7. Einamieji klausimai:
  1. Mokslo studijos „Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti“ svarstymas (V. Lekavičius);
  2. Mokslo tarybos pirmininko pareiginės algos priedo ir Mokslo tarybos posėdžių sekretoriaus pareiginės algos priemokos svarstymas ir tvirtinimas (J. Kriaučiūnienė).