Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

Data2019-05-24
VietaLietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.)

2019 m. gegužės 24 d. (penktadienį) 15:00 val. instituto Posėdžių salėje (AK-202 kab.) vyks

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas;
  2. Lietuvos ir instituto dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir kitose tarptautinėse mokslo programose pasiekimai ir problemos (R. Urbonas);
  3. Instituto dalyvavimo Lietuvos institucijų iš valstybės ir SF lėšų finansuojamose programose pasiekimai ir problemos (A. Tamošiūnas);
  4. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos (17 lab.) pasiekimai ir veiklos planai (E.Ušpuras).