Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis (nuotolinis)

Data2020-09-24
VietaLietuvos energetikos institutas

Š.m. rugsėjo 24 d. 13 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl saugaus darbo organizavimo siekiant COVID-19 plitimo prevencijos posėdis vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. Norintys pasisakyti darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais ir dalyvauti posėdyje dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos MS Teams aplinkoje kreiptis el. paštu: Lina.Murauskaite@lei.lt. Preliminari darbotvarkė pateikiama žemiau.

Darbotvarkė

1.  Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos darbo reglamento pakeitimo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
2. 2020-05-28 nuotolinio posėdžio protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
3. Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos instituto įstatų projekto svarstymas (R. Urbonas) (pranešimo trukmė 30 min).
4. Instituto Mokslo tarybos veiklų aptarimas. Nutarimų vykdymo ataskaita (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 10 min).
5. Doktorantūros studijų aptarimas. Planuotų ir įstojusių doktorantų skaičius. Tolimesnės perspektyvos (E. Urbonavičius) (pranešimo trukmė 10 min).
6. Kiti klausimai:
6.1. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovo kandidatūrų siūlymas (R. Poškas) (pranešimo trukmė 10 min).
6.2. Mokslinės veiklos ir struktūros komisijos pavadinimo keitimas (R. Poškas) (pranešimo trukmė 5 min).
6.3. Mokslinės veiklos ir struktūros komisijos darbo reglamento tvirtinimas (R. Poškas) (pranešimo trukmė 5 min).