Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis (nuotolinis)

Data2020-11-26
VietaVirtualus renginys

Š.m. lapkričio 26 d. 13.00 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl saugaus darbo organizavimo siekiant COVID-19 plitimo prevencijos posėdis vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. Norintčius pasisakyti darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais ir dalyvauti posėdyje dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos MS Teams aplinkoje prašome kreiptis el. paštu: Lina.Murauskaite@lei.lt. Preliminari darbotvarkė pateikiama žemiau.

Darbotvarkė:

  1. Mokslo tarybos posėdžių (2020-09-24 Nr. V5-4, 2020-10-09 Nr. V5-5, 2020-10-22 Nr. V5-6) protokolų tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
  2. Atnaujinto viešosios įstaigos Lietuvos energetikos instituto įstatų projekto svarstymas ir pritarimas naujai redakcijai (S. Rimkevičius) (pranešimo trukmė 15 min).
  3. Instituto publikacijų vertinimo nuostatų naujos redakcijos svarstymas ir tvirtinimas (S. Rimkevičius) (pranešimo trukmė 10 min).
  4. 2021 m. instituto finansinės veiklos nuostatų aptarimas (D. Meilutytė-Lukauskienė) (pranešimo trukmė 15 min).
  5. Atnaujinto LEI Mokslo tarybos Akademinės etikos komisijos darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas (R. Skvorčinskienė) (pranešimo trukmė 10 min).
  6. Atnaujinto LEI mokslo tarybos Strateginės mokslinės veiklos ir struktūros komisijos darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas (R. Poškas) (pranešimo trukmė 10 min).
  7. Kiti klausimai.