Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis (nuotolinis)

Data2021-06-03
VietaVirtualus renginys

Š.m. birželio 3 d. 13.00 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl saugaus darbo organizavimo siekiant COVID-19 plitimo prevencijos posėdis vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. Norinčius pasisakyti darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais ir dalyvauti posėdyje dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos MS Teams aplinkoje prašome kreiptis el. paštu: Lina.Murauskaite@lei.lt.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Mokslo tarybos posėdžio (2021-04-15 Nr. V5-2) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
  2. LEI Akademinės etikos komisijos atnaujinto darbo reglamento svarstymas/tvirtinimas (R. Skvorčinskienė) (pranešimo trukmė 10 min)
  3. Lietuvos energetikos instituto įgyvendinamo projekto „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ veiklos pristatymas ir aptarimas (R. Levinskas) (pranešimo trukmė 20 min).
  4. Instituto dalyvavimo Asociacijos „Santakos slėnis“ veikloje pristatymas (A. Tamošiūnas) (pranešimo trukmė 20 min).
  5. Kiti klausimai.