Lietuvos energetikos instituto konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

Data2023-10-23
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 aud.

2023 m. spalio 23 d. 9.00 val. AK-202 a. vyks Lietuvos energetikos instituto konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pretendentų mokslo darbuotojo pareigoms eiti mokslinių pranešimų ir konkurso eiti pareigas
1.1. vyriausiojo mokslo darbuotojo:

1.1.1. Degimo procesų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Alternatyvių kuro rūšių degimo proceso tyrimas siekiant didinti efektyvumą ir užtikrinti jų panaudojimą technologiniuose įrenginiuose. (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Rolandas Paulauskas;

1.1.2. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių ir nebranduolinių energetinių įrenginių šilumos mainais ir hidrodinamikos procesais bei aplinkos taršos mažinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Robertas Poškas;

1.1.3. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Branduolių sintezės įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Gediminas Stankūnas;

1.1.4. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Artūras Šmaižys.

1.2. vyresniojo mokslo darbuotojo:

1.2.1. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto algoritmų tyrimas elektros energetikos sistemose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Gediminas Kairaitis;

1.2.2. Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Ekonomikos dekarbonizavimo tyrimai ir matematinis modeliavimas. (socialiniai mokslai, ekonomika), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Eimantas Neniškis;

1.2.3. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Gintautas Poškas;

1.2.4. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Audrius Šimonis.

1.3. mokslo darbuotojo:

1.3.1. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Inovatyvių energetikos sistemų diegimo tyrimai tvarios miestų / savivaldybių gyvensenos kontekste anglies dvideginio išmetimams minimizuoti (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas dr. Rimantas Bakas;

1.3.2. Degimo procesų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Termocheminių procesų efektyvumo didinimo tyrimai. (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentė dr. Lina Vorotinskienė.

1.4. jaunesniojo mokslo darbuotojo:

1.4.1. Plazminių technologijų laboratorija. Mokslinio darbo tema: Kietų medžiagų skaidymo procesų atmosferinio slėgio plazmos aplinkoje tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Mindaugas Aikas;

1.4.2. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto taikymas vandenilio-oro mišinių degimo tyrimuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Andrius Ambrutis;

1.4.3. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių taikymo įtakos energijos poreikiui pramonės įmonėse tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Darius Pranckevičius;

1.4.4. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Šilumos ir masės mainų procesų tyrimais kondensaciniuose ekonomaizeriuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Mohab Maher Mahmoud Elsayed Salem;

1.4.5. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo tema: Tikimybinės saugos analizės taikymas branduolinių jėgainių ir branduolių sintezės įrenginių saugos ir patikimumo tyrimuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.]. Pranešimą skaitys pretendentas Roman Voronov.

2. Dėl Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų atestacijos

2.1. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo habil. dr. Algirdo Kaliatkos atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.2. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo habil dr. Povilo Poško atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.3. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Ričardo Krikštolaičio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.4. Degimo procesų laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Roberto Navako atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.5. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Marijaus Šeporaičio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.6. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Eugenijaus Perednio atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.7. Degimo procesų laboratorijos mokslo darbuotojo dr. Aurimo Lisausko atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija);

2.8. Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos Ingos Briliūtės atestacija (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija).

 

Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkas