Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis

Data2020-09-28
VietaLietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-303 aud.

2020 m. rugsėjo 28 d. (pirmadienį) 1000 val. AK-330 a. bei nuotoliniu būdu vyks Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

I POSĖDŽIO DALIS
Nuo 10.00 val. iki 12.00 val.

1. Dėl pretendentų mokslo darbuotojo pareigoms eiti mokslinių pranešimų.
2. Dėl konkurso:
2.1. eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos įtakos aplinkai vertinimas, teršalų mažinimo technologijų ir aplinkosaugos priemonių analizė bei jų poveikio vertinimas (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.);
2.2. eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: ekonominis modeliavimas mikro ir makro lygmeniu (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.);

II POSĖDŽIO DALIS
Nuo 13.00 VAL. iki 15.00 VAL.

2.3. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos objektų konstrukcijų deterministiniai stiprumo ir irimo mechanikos, įskaitant protekio prieš suirimo koncepcijos taikymą bei nuovargio plyšio augimo prognozavimą, skaitiniai tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);
2.4. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Plazminių technologijų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: įvairios paskirties dangų formavimas plazminėmis technologijomis ir jų savybių tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);
2.5. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: sistemų raidos ir funkcionavimo tyrimai ir matematinis modeliavimas (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.);
2.6. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: gerovės visuomenės kūrimui skirtų modernių vadybos ir rinkodaros sprendimų energetikoje paieška ir tyrimai (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.);
2.7. eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Degimo procesų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: sintetinių dujų gamybos ir jų perdirbimo į biometaną tyrimai, taikant katalitinius termocheminius procesus (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);
2.8. eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);
2.9. eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos sistemų su didele nepastovios generacijos šaltinių dalimi funkcionavimo ir energetikos kainų kaitos tyrimai (socialiniai mokslai, ekonomika).

III POSĖDŽIO DALIS
Nuo 15.00 VAL. iki 16.00 VAL.

3. Dėl Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų atestacijos:
3.1. Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos Irenos Alėbaitės atestacija (socialiniai mokslai, ekonomika).
3.2. Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Roberto Alzbuto atestacija (technologijos mokslai, energetika termoinžinerija).
3.3. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos jaunesniojo mokslo darbuotojo Jurgio Jankausko atestacija (technologijos mokslai, energetika termoinžinerija).
3.4. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos mokslo darbuotojos dr. Ritos Kriūkienės atestacija (technologijos mokslai, energetika termoinžinerija).
3.5. Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos jaunesniojo mokslo darbuotojo Sigito Masaičio atestacija (technologijos mokslai, energetika termoinžinerija).
3.6. Plazminių technologijų laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo dr. Vito Valinčiaus atestacija (technologijos mokslai, energetika termoinžinerija).

Svečiai seminare gali dalyvauti nuotoliniu būdu. Dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos kreiptis Svetlana.Petraitiene@lei.lt iki posėdžio pradžios.

Dalyvaujantys gyvai 330 a. privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.) ir išlaikyti saugų 1 m atstumą tarp darbuotojų.


Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkas