Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

Data2021-10-14
VietaVirtualus / Lietuvos energetikos institutas

2021 m. spalio 14 d. 13.00 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl saugaus darbo organizavimo siekiant COVID-19 plitimo prevencijos posėdis vyks nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. Norinčius pasisakyti darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais ir dalyvauti posėdyje dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos MS Teams aplinkoje prašome kreiptis el. paštu: Lina.Murauskaite@lei.lt.

Darbotvarkė:
1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio (2021-08-31 Nr. V5-5) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
2. Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimas (R. Pabarčius) (pranešimo trukmė 30 min).
3. Lietuvos energetikos instituto akademinės etikos kodekso rengimo tvarkos tvirtinimas (R. Skvorčinskienė) (pranešimo trukmė 10 min).
4. Instituto Mokslo Tarybos veiklų aptarimas ir nutarimų vykdymo ataskaita (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 10 min).
5. Kiti klausimai:
5.1. Lietuvos energetikos instituto stojimas į Europos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociaciją (EARTO – European Association of Research and Technology Organisations) (R. Urbonas) (pranešimo trukmė 10 min).
5.2. Lietuvos energetikos instituto kandidatų kėlimas į 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimus (R. Urbonas) (pranešimo trukmė 10 min).