Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

Data2022-03-24
VietaVirtualus renginys / Lietuvos energetikos instututas

2022 m. kovo 24 d. 13.00 val. organizuojamas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis. Norinčius pasisakyti darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais ir dalyvauti posėdyje dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos MS Teams aplinkoje prašome kreiptis el. paštu: Lina.Murauskaite@lei.lt.

Darbotvarkė:

 1. Praėjusio Mokslo tarybos posėdžio (2022-02-03 Nr. V5-1) protokolo tvirtinimas (N. Striūgas) (pranešimo trukmė 5 min).
 2. Instituto 2021 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (S. Rimkevičius) (pranešimo trukmė 40 min).
 3. Instituto Mokslo Tarybos komisijų darbo veiklų, planų aptarimas ir tvirtinimas:
  3.1. Strateginės veiklos komisija. (R. Poškas) (pranešimo trukmė 5 min);
  3.2. Akademinės etikos komisija (R. Skvorčinskienė) (pranešimo trukmė 5 min);
  3.3. Finansinės veiklos komisija (D. Meilutytė-Lukauskienė) (pranešimo trukmė 5 min);
  3.4. Doktorantūros komisija (E. Urbonavičius) (pranešimo trukmė 5 min);
  3.5. Konkursų ir atestacijos komisija (R. Pabarčius) (pranešimo trukmė 5 min).
 4. Kiti klausimai:
  4.1. Prof. R. Viskantos vardinės premijos skyrimo komisijos sprendimo dėl atrinktų kandidatų tvirtinimas (R. Levinskas) (pranešimo trukmė 2 min).