Seminaras mokslo darbuotojo pareigoms Lietuvos energetikos institute užimti

Data2018-10-31
VietaLietuvos energetikos institutas (Breslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.)

2018 m. spalio 31 d. (trečiadienį) 10:00 val.
Posėdžių salėje (AK-202 kab.) vyks seminaras, kuriame mokslinius pranešimus skaitys

1. Dr. Gediminas STANKŪNAS siekiantis eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje (1,0 et.).
Mokslinio darbo pobūdis: branduolių sintezės įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimai (technologijos mokslai).

2. Dr. Audrius ŠIMONIS siekiantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.).
Moksliniams tyrimams, susijusiems su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos vertinimu, atlikti (technologijos mokslai).

3. Dr. Gintautas POŠKAS siekiantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.).
Moksliniams tyrimams, susijusiems su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos vertinimu, atlikti (technologijos mokslai).

4. Eimantas NENIŠKIS siekiantis eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje (1,0 et.).
Mokslinio darbo pobūdis: energetikos perspektyvinės raidos tyrimai, ekonominis modeliavimas (socialiniai mokslai).

5. Andrius TIDIKAS siekiantis eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje (1,0 et.).
Mokslinio darbo pobūdis: radiacinių procesų tyrimas branduoliniuose įrenginiuose (technologijos mokslai).

6. Mindaugas AIKAS siekiantis eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Plazminių technologijų laboratorijoje (1,0 et.).
Mokslinio darbo pobūdis: plazminių procesų ir technologijų taikymas aplinkosaugos srityje (technologijos mokslai).