Nuotolinė paskaita „Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje. Kaip išlikti budriems“

Data2022-03-24
VietaVirtualus renginys

Šį ketvirtadienį (kovo 24 d.) 10-12 val. vyks nuotolinė paskaita „Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje. Kaip išlikti budriems”. Paskaitą skaitys Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vyriausioji specialistė Auksė Ūsienė, dirbanti propagandos atpažinimo, jos viešinimo ir pilietinio pasipriešinimo srityje, skaitanti paskaitas visuomenei apie informacinį, hibridinį karą.

Nuoroda (MS Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFiYjdlZDUtZTU2MS00MDcwLTg5MWItNDc0Yjc0NmNmNTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d