Seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje“

Data2017-02-28
VietaLietuvos energetikos institutas

Maloniai kviečiame dalyvauti seminare, tema „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje (proceso koordinavimas, stebėsena, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimas)“, kuriame bus aptariami energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo Lietuvoje klausimai.

Maloniai kviečiame dalyvauti seminare, tema „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje (proceso koordinavimas, stebėsena, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimas)“, kuriame bus aptariami energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo Lietuvoje klausimai.

Seminaras įvyks š. m. vasario 28 d. 11:00 val. Kaune, Lietuvos energetikos instituto (Kaunas, Breslaujos g. 3) konferencijų salėje.

Lietuvoje šiuo metu yra įgyvendinama Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo 2012/27/ES, kurioje yra nustatyti privalomi pagrindiniai energijos taupymo tikslai Lietuvai. Direktyvos įgyvendinimui 2016 m. lapkričio 3 d. patvirtintas LR Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas, kuriame numatomos energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonės.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti Lietuvai numatytus tikslus, būtina tobulinti energijos vartojimo efektyvumo politikos planavimo ir jos įgyvendinimo kokybę, taikant inovatyvias stebėsenos, vertinimo schemas, sutaupyto energijos kiekio apskaičiavimo, rezultatų tikrinimo metodikas bei gerinant politikos priemonių įgyvendinimo koordinavimą tarp atsakingų organizacijų. Minėtais klausimais Lietuvos energetikos institutas (LEI), dalyvaujant VĮ Energetikos agentūrai, kartu su Europos šalių partneriais vykdo ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ tarptautinį „multEE“ projektą „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas“ (angl. Facilitating Multi-level governance for energy efficiency, www.multEE.eu ).

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti energijos vartojimo efektyvumo politikos planavimo ir jos įgyvendinimo kokybę, taikant inovatyvias stebėsenos, vertinimo schemas bei tobulinant koordinavimą tarp atsakingų organizacijų.

Priedai:

1. Seminaro programa.
2. Registracijos anketa.

Registruotis prašome iki 2017-02-27 d. elektroniniu adresu ar telefonu:
Jurate.Valaitiene@lei.lt
tel.: +370 37 401853

Kontaktinis asmuo:

Romualdas Škėma
Tarptautinio „multEE“ projekto LEI dalies vadovas
Lietuvos energetikos institutas
Tel. +370 37 401802
El. paštas: Romualdas.Skema@lei.lt
Projekto tinklapis: www.multEE.eu