Seminaras „Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas pertvarkant į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo sistemą“

Data2022-05-26
VietaVirtualus renginys

Gegužės 26 d. 14 val. kviečiame į nuotolinį seminarą
Jūrinių vilkikų ekologinių charakteristikų gerinimas pertvarkant į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo sistemą

Pranešėjas: Klaipėdos universiteto doktorantas Lukas Norkevičius

Santrauka:
Laivų jėgainių dekarbonizacija ir kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas tapo prioritetu plėtojant jūriniam transportui, įskaitant laivus, plaukiojančius uosto akvatorijose, skirtas technologijas. Vidaus degimo varikliai, varomi dyzelinu, nenaudojant antrinių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo technologijų negali užtikrinti su išmetamais teršalais susijusių ekologinių MARPOL 73/78 III etapo reikalavimų.

Pristatomame darbe atlikti tyrimai apima Baltijos jūros regione eksploatuojamų jūrinių vilkikų statistinių duomenų analizę, kurios tikslas – suklasifikuoti jūrinius vilkikus pagal geometrines, energijos vartojimo efektyvumo charakteristikas ir amžių, siekiant įvertinti Baltijos jūros regiono jūrinių vilkikų parko sudėtį ir naujumą. Remiantis statistinės analizės duomenimis, nustatytos 3 vyraujančios jūrinių vilkikų serijos, į vieną kurių patenka Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste eksploatuojamas jūrinis vilkikas KLASCO-3. Vilkikas KLASCO-3 tyrime pasitelkiamas kaip pagrindinis SGD varomų vilkikų serijos prototipas ir ekologinio poveikio vertinimo objektas, dyzelinu varomą variklį CAT3516C pakeitus į dvirūšių degalų (dyzelino ir gamtinių dujų) vienalaikio naudojimo variklį – „Wartsila 9L20DF“, panaudojant faktinį metinį jūrinio vilkiko variklių apkrovos ciklą.

Naudojant skaičiuojamosios skysčių dinamikos (SSD) programą FLOW 3D, kurios veikimas pagrįstas dalinių išvestinių metodu, o laisvojo paviršiaus sekimo reikmėms naudojamas „TruVOF“ algoritmas, įvertinta suskystintų gamtinių dujų degalų sistemos komponentų (kriogeninių talpyklų) įtaka trijų skirtingų serijų jūrinių vilkikų eigumo ir energijos vartojimo efektyvumo charakteristikoms.

Siekiant plačiai panaudoti atliktų ir disertacijoje aprašytų kriogeninių talpyklų išdėstymo tyrimų rezultatus Baltijos jūros regiono mastu, remiantis laivų geometrinio panašumo teorijos principais parengti dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo sistemos racionalaus išdėstymo skirtingų serijų jūriniuose vilkikuose metodikos pagrindai. Sukurta metodika atitinka mokslinio naujumo kriterijų ir yra pritaikyta praktiškai naudoti Baltijos jūros regione eksploatuojamiems jūriniams vilkikams.

Trukmė: 1 val.

Nuoroda nuotoliniam prisijungimui: spauskite čia norėdami prisijungti per MS teams