Studente, dalyvauk TwinPeaks projekto iššūkyje ir pasiūlyk savo idėją kaip racionaliai utilizuoti atliekas

Data2021-10-08
VietaVirtualus / Lietuvos energetikos institutas


Studente, dalyvauk iššūkyje ir pasiūlyk savo idėją kaip racionaliai utilizuoti atliekas!

Plėtojama pramonė ir žmonių veikla daro didžiulį poveikį gamtai, kartu keičiasi ir biogeocheminis ciklas, apimantis įvairius cheminius, fizinius, geologinius ir biologinius procesus. Atliekos, tiek pramoninės, tiek buitinės, tiek agrokultūrinės nuolatos kaupiasi. Vien Lietuvoje buitinių atliekų yra sukaupiama apie 6,5 mln. tonų kasmet, agrokultūrinių apie 10.7 mln. tonų. Rūšiuojant atliekas, dalį atliekų galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti naujai kuriamiems produktams. Tačiau stingant technologinių idėjų kaip utilizuoti atliekas, kurios yra nevienalytės, užterštos, kenksmingos arba netinkamos perdirbimui, dažniausiai utilizavimo sprendimai būna paprasti: atliekos atsiduria sąvartynuose (apie 40%) arba yra sudeginamos (2020 m. apie 9%). Siekiant tvaraus vystymosi, taršos mažinimo bei švarios aplinkos išsaugojimo, turi būti didinamos netinkamai tvarkomų atliekų panaudojimo alternatyvos, išsaugojant jų energetinę vertę. Todėl visuomenė, TWIN-PEAKS projektine veikla, yra skatinama atrasti naujas alternatyvas, parodant, kad technologinis raštingumas galės ateityje pasiūlyti racionalesnius sprendimus tvariau tvarkant atliekas.

Tyrimą remia tarptautinis konsorciumas TWIN-PEAKS bei Lietuvos energetikos institutas ir kviečia universitetų bei institutų bendruomenės narius dalyvauti trijų savaičių trukmės tyrime. Tyrimas prasideda jau nuo 2021 m. spalio 8 d. Tyrimo metu grupes (individualius asmenis) konsultuos patyrę energetikos srityje tyrėjai, pagal numatytas veiklas bei idėjas organizuos ekspedicijas į energetinius objektus.

Individualūs arba grupių pristatymai įvyks spalio 29 d. Komisijos nariai iš įvairių asociacijų bei institucijų vertins idėjos originalumą, jos pagrindimą bei įgyvendinamumą, taip pat naujumą atliekų tvarkymo srityje. Trys grupės (grupės arba individualūs asmenys), surinkusios didžiausią balų skaičių, gaus organizatoriaus įsteigtus prizus.

Daugiau informacijos apie projektą: www.twinpeaks-h2020.eu

Norite dalyvauti? Susisiekite el. paštu Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt ir gaukite daugiau informacijos.