Tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“

Data2021-11-10
VietaLietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius

Lapkričio 10 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mažojoje konferencijų salėje vyks Lietuvos energetikos instituto kartu su LMA Jaunąja akademija organizuojamas tarptautinis seminaras „Kaip palengvinti energetikos transformaciją? Energijos pakankamumo vaidmuo“ skirtas energijos pakankamumo vaidmeniui energetikos transformacijoje aptarti. Seminare bus pristatytos net dviejų tarptautinių projektų įžvalgos, patirtimi dalysis svečiai iš Danijos, Prancūzijos, Vokietijos.


Laikas: 2021 m. lapkričio 10 d. 09:00 val.
Vieta: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius, Mažoji konferencijų salė.
Registracija internete: https://bit.ly/enersem


Apie renginį

Vykstanti ūkio transformacija, nukreipta į anglies išmetimų mažinimą ir klimato kaitos švelninimą, ne tik suteikia naujų tvaraus vystymosi galimybių, bet ir kelia rimtų iššūkių. Siekiant ambicingų klimato kaitos švelninimo tikslų nepakanka vien techninių pokyčių – pažangesnių technologijų, energijos vartojimo efektyvumo priemonių ar atsinaujinančių energijos išteklių plėtros. Vis geriau suprantamas esminis vaidmuo, tenkantis elgsenos pokyčiams. Energijos pakankamumas (angl. energy sufficiency) pabrėžia būtinų energijos poreikių patenkinimą minimizuojant poveikį aplinkai ir atsisakant perteklinio vartojimo. Kitų šalių patirtis rodo, kad energijos pakankamumas ir su juo susiję elgsenos pokyčiai gali tapti svarbia dekarbonizacijos strategijų dalimi.

Seminare bus aptariamas galimas energijos pakankamumo vaidmuo siekiant visiško dekorbanizacijos įgyvendinimo Lietuvoje, daugiausia dėmesio skiriant energijos vartojimui pastatų ir transporto sektoriuose. Renginio tikslas – susipažinti su energijos pakankamumo integravimo tarptautine patirtimi, aptarti energijos pakankamumo rodiklių prielaidų pagrįstumą Lietuvoje ir energijos pakankamumo potencialą Lietuvai mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Seminare bus pristatomi tyrimai, atliekami pagal du tarptautinius projektus, kurie suvienijo mokslininkus ir visuomeninių organizacijų atstovus:

  • CACTUS (angl. Consolidating Ambitious Climate Targets with End-Use Sufficiency) – projektas, skirtas energijos pakankamumui ir jo integravimui į klimato ir energetikos strategijas Vidurio ir Rytų Europoje, finansuojamas Europos klimato iniciatyvos EUKI. Projekto metu energetikos plėtros scenarijų rengėjai, politikos formuotojai bei kitos ES klimato kaitos bei energetikos plėtros strategija suinteresuotos šalys supažindinamos su energijos pakankamumu. CACTUS projekto įgyvendinimą koordinuoja asociacija „negaWatt“ (Prancūzija) kartu su partneriais – Lietuvos energetikos institutu, REKK Foundation (Vengrija) ir Fraunhofer ISI (Vokietija). Seminaro diskusijų rezultatai bus naudojami rengiant dokumentą apie energijos pakankamumą Lietuvos pastatų ir transporto sektoriuose. Daugiau informacijos apie CACTUS projektą galima rasti interneto svetainėje: https://cactus-energy-sufficiency.eu
  • Jungtinės Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos tyrimų programos projektas „Energijos pakankamumo integravimas į tvarios energetikos scenarijų modeliavimą“ siekia rengiant energetikos raidos planavimui skirtus modelius įtraukti energijos pakankamumo aspektus. Šį projektą vykdo Olborgo universitetas (Aalborg universitet, Danija) kartu su Lietuvos energetikos institutu, tarptautiniu darnios energetikos tinklu INFORSE-EUROPE ir Latvijos visuomenine organizacija „Zaļā brīvība“.

Seminaras vyks taikant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemones. Planuojamas hibridinis renginys, prisijungimo nuoroda dalyviams, užsiregistravusiems dalyvauti nuotoliniu būdu, bus atsiusta prieš seminarą. Dalis pranešimų bus skaitomi anglų kalba. Diskusija vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

 
CACTUS Project participants logos