2017 m. iš Valstybės subsidijų finansuojamų darbų galutinių ataskaitų gynimas

Data2017-12-18
VietaBreslaujos g. 3, Kaunas. AK-202 kab.

2017 M. IŠ VALSTYBĖS SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ DARBŲ GALUTINIŲ ATASKAITŲ GYNIMAS

Eil.
Nr.
Darbo pavadinimas Vadovas Gynimo data Ekspertai
1 Savivaldos lygiu įgyvendinamų darnios energetikos plėtros priemonių efektyvumo tyrimas (Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija)
2014-2016 m. (B5-19-194.4.6)
v. m. d.
V. Kveselis
2017-12-18 1000 I. Konstantinavičiūtė
V. Radziukynas
2 Atmosferinio slėgio plazmos ir aukštos temperatūros dujų srovių dinaminių bei šiluminių charakteristikų tyrimai
(Plazminių technologijų laboratorija) 2015-2017 m. (B2-15-195.5.7)
v. m. d.
V. Grigaitienė
2017-12-18 1400 R. Kalpokaitė-Dičkuvienė
A. Šmaižys
3 Turbulencijos susižadinimo besikondensuojančioje dvifazėje tėkmėje tyrimas
(Branduolinių įrenginių saugos laboratorija) 2015-2017 m. (B1-17-196.5.7)
v. m. d.
M. Šeporaitis
2017-12-19 1000 N. Pedišius
M. Marčiukaitis
4 Vandenilio, skirto nešiojamiems energijos saugojimo įtaisams, sintezė panaudojant vandens ir plazmoje aktyvuotų nanomedžiagų ir metalų/metalų hidridų reakcijas, tyrimai.
(Vandenilio energetikos technologijų centras) 2015-2017 m. (B2-18-198.5.7)
Centro vadovas
D. Milčius
2017-12-20 1400 V. Grigaitienė
R. Kalpokaitė-Dičkuvienė
5 Ypatingos svarbos infrastruktūrų rizikos vertinimas.
(Branduolinių įrenginių saugos laboratorija) 2015-2017 m. (B3-17-197.5.7)
Vyriaus. m. d.
J. Augutis
2017-12-21 0900 I. Konstantinavičiūtė
V. Radziukynas
6 Atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų integravimo į pastatų aprūpinimo energija sistemas tyrimas
(Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija) 2015-2017 m. (B2-20-199.5.7)
Lab. vadovas
M. Marčiukaitis
2017-12-21 1000 D. Šarauskienė
E. Urbonavičius
7 Išmanaus elektros skirstomojo tinklo darbo režimų planavimas
(Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorija) 2015-2017 m. (B5-21-200.5.7)
Lab. vadovas
V. Radziukynas
2017-12-22 1000 E. Urbonavičius
A. Šmaižys