Rimantas Bakas išrinktas „Alytaus šilumos tinklų“ valdybos nariu

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. kovo 1 d. sprendimu LEI direktoriaus pavaduotojas Rimantas Bakas išrinktas „Alytaus šilumos tinklai“ valdybos nariu.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra kilnojamojo ir nekilnojamojo turto operacijos, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas).

Bendrovės interneto svetainė – https://www.alytausst.lt/