Rinkis doktorantūros studijas LEI: Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis

Žmonija energiją naudoja viskam, nuo žingsniavimo iki astronautų skrydžių į kosmosą. Energija gali būti įvairių formų – šiluma (terminė energija), šviesa (spinduliuotės energija), judėjimas (kinetinė energija), elektros energija, cheminė energija, branduolinė energija, gravitacinė energija. Energiją galima suskirstyti į du tipus: 1) sukaupta (potencinė) energija, 2) darbo (kinetinė) energija. Pavyzdžiui, žmogaus suvalgytas maistas turi cheminės energijos ir žmogaus kūnas kaupia šią energiją, kurią vėliau per dieną žmogus panaudos kaip kinetinę energiją darbui atlikti.

Lietuvos energetikos institutas Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje vykdo labai daug įvairių mokslinių tyrimų. Atliekami tyrimai yra susiję su atsinaujinančių energijos išteklių energetika (bioenergetika, vėjo ir saulės energetika), atliekų panaudojimu energijai gaminti, ieškoma būdų kaip būtų galima sukaupti vandenilį energijos gamybai, kaip efektyviai perduoti elektros energiją nuo gamintojo vartotojui, nepamirštant branduolinės energetikos klausimų ir net dalyvaujant branduolių sintezės energetikos vystyme. Visiems šiems tyrimams atlikti institutas turi šiuolaikinę matavimų įrangą ir naujausią programinę įrangą.

Lietuvos energetikos instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kurie leidžia užtikrinti nuolatinius naujausios informacijos mainus su tarptautiniais partneriais ir spręsti aktualius energetikos ir termoinžinerijos klausimus.

Lietuvos energetikos institutas savo doktorantams suteikia galimybę geriau pažinti energetikos sistemose vykstančius procesus, kurti naujas ir inovatyvias energetikos sistemas ir daryti įtaką Lietuvos bei pasaulio energetikos plėtrai. Atliekami moksliniai tyrimai sudaro pagrindą ateityje mažinti įtaką klimato kaitai per inovatyvių energetikos sistemų kūrimą ir diegimą.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijų tyrimų tematikos 2020 m.:

http://url.lei.lt/doktorantura-2020


Egidijus Urbonavičius, LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.