Seime įvyko konferencija „Lietuvos žaliųjų savivaldybių tinklo bendradarbiavimas su Turkija“

Rugsėjo 20 d. Seimo Konstitucijos salėje vyko laikinosios parlamentinės grupės „Žaliosios savivaldybės – 2030” kartu su Lietuvos energetikos institutu organizuota konferencija „Lietuvos žaliųjų savivaldybių tinklo bendradarbiavimas su Turkija”. Konferencijoje dalyvavo Turkijos delegacija, Seimo nariai, Žaliųjų savivaldybių koordinatoriai, mokslo ir verslo atstovai.

Vienas konferencijos tikslų – plėtoti Turkijos ir Lietuvos savivaldybių lygmens institucijų bendradarbiavimą klimato kaitos, ES žaliojo kurso, energetikos perėjimo, skaitmeninių inovacijų diegimo srityse. Renginyje pranešimus skaitė Turkijos delegacijos vadovė, profesorė Ayşen Erdincler, „Ateities visuomenės institutas“ direktorė dr. Eglė Radvilė, KTU profesorė Gerda Žigienė bei Lietuvos energetikos instituto atstovai: dr. Sigitas Rimkevičius, dr. Rolandas Urbonas, dr. Virginijus Radziukynas ir dr. Ramūnas Gatautis. Turkijos delegacijos atstovė pristatė Stambulo savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžius, kiti konferencijos dalyviai skaitė pranešimus žaliųjų miestų, klimato neutralumo, kvartalinės renovacijos, naujų technologijų ir skaitmenizavimo temomis. Taip pat buvo pristatyti ES projektai ir savivaldybių galimybės įsitraukti į juos teikiant paraiškas finansavimui gauti.

Stambulo metropolio savivaldybė rengia svarbų strateginį dokumentą „Tvarios energetikos ir klimato srities veiksmų planas”, skirtą kovai su klimato kaita. Tikimasi, jog Stambulo savivaldybės ir Lietuvos Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo klimato bei aplinkos ekspertų bendradarbiavimas prisidės siekiant iškeltų tvarumo ir klimato neutralumo tikslų.

Šių tikslų bus siekiama kuriant įrankį, leidžiantį vykdyti ilgalaikį bendradarbiavimą klimato kaitos, energetikos pertvarkos srityse bei sukuriant viešai prieinamą išsamią duomenų bazę apie energetikos ir aplinkosaugos partnerių politiką, kvietimus teikti projektų paraiškas finansavimo pritraukimui, aplikacijų kūrimui ir kt.

Renginio pranešimai: čia