Seminaras mokslo darbuotojo pareigoms Lietuvos energetikos institute užimti

2020 m. rugsėjo 28 d. (pirmadienį) 10.00 val. AK-330 a. bei nuotoliniu būdu vyks seminaras, kuriame mokslinius pranešimus skaitys:

I dalis nuo 10.00 val. iki 12.00 val.

Dr. INGA KONSTANTINAVIČIŪTĖ, pretenduojanti eiti vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos įtakos aplinkai vertinimas, teršalų mažinimo technologijų ir aplinkosaugos priemonių analizė bei jų poveikio vertinimas (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.).
Dr. VIDAS LEKAVIČIUS, pretenduojantis eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: ekonominis modeliavimas mikro ir makro lygmeniu (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.).

II dalis 13.00 val iki 15.00 val.

Dr. REMIGIJUS JANULIONIS, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos objektų konstrukcijų deterministiniai stiprumo ir irimo mechanikos, įskaitant protėkio prieš suirimo koncepcijos taikymą bei nuovargio plyšio augimo prognozavimą, skaitiniai tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
DR. ŽYDRŪNAS KAVALIAUSKAS, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Plazminių technologijų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: įvairios paskirties dangų formavimas plazminėmis technologijomis ir jų savybių tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
Dr. KĘSTUTIS ZAKARAUSKAS, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Degimo procesų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: sintetinių dujų gamybos ir jų perdirbimo į biometaną tyrimai, taikant katalitinius termocheminius procesus (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);
Dr. EGIDIJUS NORVAIŠA, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: sistemų raidos ir funkcionavimo tyrimai ir matematinis modeliavimas (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.);
Dr. AUŠRA PAŽĖRAITĖ, pretenduojanti eiti vyresniosios mokslo darbuotojos pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: gerovės visuomenės kūrimui skirtų modernių vadybos ir rinkodaros sprendimų energetikoje paieška ir tyrimai (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.);
PAULIUS CICĖNAS, pretenduojantis eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).
MINDAUGAS ČESNAVIČIUS, pretenduojantis eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Mokslinio darbo pobūdis: energetikos sistemų su didele nepastovios generacijos šaltinių dalimi funkcionavimo ir energetikos kainų kaitos tyrimai (socialiniai mokslai, ekonomika).

Svečiai seminare gali dalyvauti nuotoliniu būdu. Dėl nuotolinio prisijungimo nuorodos kreiptis Svetlana.Petraitiene@lei.lt iki posėdžio pradžios.

Dalyvaujantys gyvai 330 a. privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.) ir išlaikyti saugų 1 m atstumą tarp darbuotojų.


Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkas